Kvalitné samostatné ubytovanie

Od hostí požadujeme zálohu na pobyt vo výške 50-200 € ( resp. 30% z celkovej ceny pobytu), zaslať bankovým prevodom na účet,

alebo poštovou poukážkou na adresu:

Jana Pitoňáková, Ždiar 466, 059 55, Slovensko

Číslo účtu bude zaslané na požiadanie.

Úhradou zálohy sa snažíme vyhnúť neserióznym rezerváciám

 

Záloha je nevratná v prípade, ak hosť zruší svoju rezerváciu pred nástupom na pobyt 30 dní a menej a považuje sa za stornovací poplatok, 31 dní a viac, záloha mu bude vrátená v plnej výške.
Ak hosť zruší rezerváciu počas 30-dňovej lehoty pred nástupom, taktiež mu bude vrátená záloha, avšak len v prípade, že sa nám uvedený termín podarí opäť v plnom rozsahu predať.
 
Ak sa hosť rozhodne z akýchkoľvek dôvodov skrátiť dohodnutú dĺžku pobytu ( či už krátko pred nástupom, alebo počas pobytu) môže tak urobiť, a pobyt mu bude účtovaný za skutočne odubytované noci podľa aktuálneho cenníka v plnej výške a bez zľavy. Každý zrušený deň bude účtovaný vo výške 50% z ceny pobytového dňa podľa aktuálneho cenníka.
 

Hosť je povinný nahlásiť ubytovateľovi bezodkladne a včas akékoľvek zmeny týkajúce sa rezervácie!!!

Pri rezervácii pobytu prosíme hosťa uviesť svoje meno a priezvisko, kontaktné telefónne číslo. Za porozumenie Vám vopred ďakujeme!

Letný a zimný pobyt - záloha vo výške 70 - 200 €, alebo cca 30% z celkovej ceny, záleží od dĺžky pobytu

Pobyt v mimosezóne - záloha 50 - 100 €, resp. 30%, príp. dohodou, záleží od dĺžky pobytu

Vianočný pobyt - záloha vo výške 50% z celkovej ceny pobytu

Silvestrovský pobyt - záloha vo výške 50% z celkovej ceny pobytu

Veľkonočný pobyt - záloha vo výške 50% z celkovej ceny pobytu

Ubytovať sa je možné v deň nástupu od 14.00 - 18.00 hod. ( pokiaľ sa nedohodne inak), pobyt končí v posledný deň max. o 10.00 hod..

Na Vašu návštevu sa teší Jana!
 

 

© 2011 Všetky práva vyhradené. www.najlacne.sk

Vytvorené službou Webnode