Kvalitné samostatné ubytovanie

Od hostí požadujeme zálohu na pobyt vo výške 50-100 € zaslať buď poštovou poukážkou na adresu:

Jana Pitoňáková, Ždiar 466, 059 55, Slovensko, alebo bankovým prevodom na účet.

Číslo účtu bude zaslané na požiadanie.

Úhradou zálohy sa snažíme vyhnúť neserióznym rezerváciám

Po vzájomnej dohode je vo výnimočných prípadoch možná rezervácia aj bez zálohy.

 

Záloha je nevratná v prípade, ak hosť zruší svoju rezerváciu pred nástupom na pobyt 30 dní a menej a považuje sa za stornovací poplatok, 31 dní a viac, záloha mu bude vrátená v plnej výške.
Ak hosť zruší rezerváciu počas 30-dňovej lehoty pred nástupom, taktiež mu bude vrátená záloha, avšak len v prípade, že sa nám uvedený termín podarí opäť predať.
 
Ak sa hosť rozhodne z akýchkoľvek dôvodov skrátiť dohodnutú dĺžku pobytu ( či už krátko pred nástupom, alebo počas pobytu) môže tak urobiť, a pobyt mu bude účtovaný za skutočne odubytované noci podľa aktuálneho cenníka v plnej výške a bez zľavy.
 

Hosť je povinný nahlásiť ubytovateľovi bezodkladne a včas akékoľvek zmeny týkajúce sa rezervácie!!!

Pri rezervácii pobytu prosíme hosťa uviesť svoje meno a priezvisko, kontaktné telefónne číslo. Za porozumenie Vám vopred ďakujeme!

Letný a zimný pobyt - záloha vo výške 70 - 100 €

Pobyt v mimosezóne - záloha 50 - 100 €, príp. dohodou

Vianočný pobyt - záloha vo výške 50% z celkovej ceny pobytu

Silvestrovský pobyt - záloha vo výške 50% z celkovej ceny pobytu

Veľkonočný pobyt - záloha vo výške 50% z celkovej ceny pobytu

Ubytovať sa je možné v deň nástupu od 14.00 - 18.00 hod. ( pokiaľ sa nedohodne inak), pobyt končí v posledný deň o 10.00, max. o 10.30 hod.

Na Vašu návštevu sa teší Jana!
 

 

© 2011 Všetky práva vyhradené. www.najlacne.sk

Vytvorené službou Webnode